ឃ្លិបវីដេអូដ៏សែនរំជួលចិត្ត៖ អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងវូហានដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច ស្រែកលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក លាន់រំពងទីក្រុង…

អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងវូហាន ប្រភពធំនៃការឆ្លងរាលដាលរបស់មេរោគរលាកសួត កូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី នាំគ្នាស្រែកលាន់កងរំពងទីក្រុង “វូហានស៊ូៗ!!” លើកទឹកចិត្តគ្នាឱ្យឆ្លងកាត់ស្ថានការណ៍ដ៏អាក្រក់នេះឱ្យបាន…។

កាលពីថ្ងៃទី27មករា វេលាម៉ោង 8.00យប់ ម៉ោងក្នុងស្រុក ក្នុងរាត្រីដ៏ងងឹតសូន្យសុងក្នុងទីក្រុងវូហាន ប្រទេស​ចិន ដែលទោះជាពន្លឺភ្លើងមិនមានបរិបូរណ៍មែន តែជំនឿជឿជាក់ក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋវូហាននៅតែរឹងមាំខ្លាំងក្លា…។

Advertisement

មនុស្សម្នាដែលរស់នៅកណ្ដាលការប្រុងប្រយ័ត្នពីអាការរោគ និងរោគសញ្ញារបស់ខ្លួន និងអ្នកជិតខាង បាននាំគ្នាស្រែកខ្លាំងថា “តស៊ូឡើងៗ!!”

លាន់ឮកងរំពងឆ្លងអគារទៅមក ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកកណ្ដាលមហាសង្គ្រាមអាសន្នរោគដែលអូសបន្លាយពេលក្នុងគ្រានេះ៕

Advertisement