រៀនពិនិត្យមើលអាការពេលឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 ដោយខ្លួនឯង

រៀនពិនិត្យមើលអាការពេលឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 ដោយខ្លួនឯង

វិនាទីនេះ ប្រហែលជាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឱ្យជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសមួយនេះកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯងឡើយ និងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ប្រថុយប្រថាន ក៏រឹតតែមានសំណួរចំពោះខ្លួនឯងដែរថា “ថ្ងៃនេះ តិចលោខ្ញុំឆ្លងមេរោគកូវីដទៅ?!”។ ចំពោះបញ្ហានេះ គ្រូពេទ្យជំនាញចិនបានណែនាំពីវិធីពិនិត្យមើលអាការមេរោគវីរុសក្នុងរយៈដំបូងដោយខ្លួនឯង ដើម្បីឱ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធូរស្រាលកង្វល់ និងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់យ៉ាងមានសតិស្មារតី។

ក្នុងការបង្ហាញអាការរបស់ជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគវីរុសកូវីដ-19 បែប 1ថ្ងៃ ទល់ 1ថ្ងៃរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ មិនដូចគ្នាទេ តែមានទិដ្ឋភាពរួមដែលដូចគ្នា 3យ៉ាងគឺ រយៈដំបូង នឹងគ្រុនក្ដៅខ្លួនខ្លាំង មានហៀរសម្បោរ និងអំឡុងពេលចុងក្រោយ នឹងមានលក្ខណៈរបស់ការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធដង្ហើម បណ្ដាលឱ្យក្អក ឬកណ្ដាស់ ដោយអាការនៃជំងឺកូវីដ-19 រយៈដំបូង ស្រដៀងគ្នានឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធម្មតា និងគ្រុនផ្ដាសាយធំដែរ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យដោយវិធីការអះអាងលទ្ធផលពីបន្ទប់ប្រតិបត្តិការតែប៉ុណ្ណោះ ហើយយើងអាចសង្កេតមើលលក្ខណៈការប្រែប្រួលរបស់ជំងឺបែប 1ថ្ងៃ ទល់ 1ថ្ងៃបាន តាមរយៈស្ថិតិដែលមន្ទីរពេទ្យ Zhongnan របស់Wuhan University ដែលបានវិភាគរកឃើញ និងបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង American Medical Association ដូចតទៅ…៖

រៀនពិនិត្យមើលអាការពេលឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 ដោយខ្លួនឯងថ្ងៃទី1
តាមរយៈការស្រាវជ្រាវលើក្រុមមនុស្សគំរូ 138នាក់ បានរកឃើញថា៖
-99% នៃអ្នកជំងឺ មានអាការគ្រុនក្ដៅខ្លួនខ្លាំង
-70% មានអាការនឿយល្វើយខ្លាំង
-59% មានអាការក្អកស្ងួត
-35% មានអាការឈឺចុករួយសាច់ដុំ
-31% ពិបាកដកដង្ហើម

ថ្ងៃទី5
តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់Wuhan University រកឃើញថា អ្នកជំងឺក្នុង 5ថ្ងៃដំបូង នឹងមានអាការពិបាកពិបាកដកដង្ហើម

ថ្ងៃទី7
តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ បានរកឃើញថា អ្នកជំងឺនឹងមានអាការពិបាកដកដង្ហើមស៊ីពេល 12-13ថ្ងៃ(មេរោគ​ចាប់​ផ្ដើម​វាយ​លុកសួត)

ថ្ងៃទី8
អ្នកជំងឺ នឹងមានអាការចូលឆ្ពោះទៅរកជំងឺខាងផ្លូវដង្ហើមទាន់ហន់(ARDS)ធ្វើឱ្យសួតទទួលបានអុកស៊ីហ្ស៊ែនមិន​គ្រប់គ្រាន់

ថ្ងៃទី10
អ្នកជំងឺ នឹងបង្ហាញអាការរោគខាងផ្លូវដង្ហើមទាន់ហន់(ARDS) (មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថា អ្នកជំងឺដែលបង្ហាញអាការនេះនៅថ្ងៃទី10 នឹងមានឱកាសរស់ជីវិត ច្រើនជាងអ្នកដែលបង្ហាញអាការនេះនៅថ្ងៃទី12)

ថ្ងៃទី12
អ្នកខ្លះមានគ្រុនក្ដៅខ្លួនស៊ីពេលយូរដល់ទៅ 12ថ្ងៃ និងមានអាការក្អកដល់ទៅ 19ថ្ងៃ

ថ្ងៃទី22
អ្នកជំងឺបណ្ដាលមកពីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19 ច្រើនតែជាសះស្បើយក្នុងរយៈពេល 19-22ថ្ងៃ ក្រោយពេលបង្ហាញអាការ​ក្នុងថ្ងៃដំបូង(បើ​ទទួល​បាន​ការ​ព្យាបាល) ហើយគ្រូពេទ្យនឹងអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបាន។

សរុបអាការកូវីដ-19 រយៈដំបូង មានលក្ខណៈយ៉ាងណា?

តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺរបស់ប្រទេសចិន បានរកឃើញថា មានអ្នកជំងឺដែលគ្មានបង្ហាញអាការមានចំនួន 1.2ភាគរយ និង 80.9ភាគរយ បង្ហាញអាការមិនធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាការ​កូវីដ-19 រយៈដំបូងមាន 5លក្ខណៈ ដូចជា គ្រុនក្ដៅខ្លួន នឿយល្វើយ ក្អក ឈឺចុករួយ ពិបាកដកដង្ហើម ដែលបើសិនជាគ្រប់ទាំង 5លក្ខណៈនេះហើយ ត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់៕

ប្រភព៖ សារព័ត៌មានបរទេស