មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំងឺផ្ទុកវីរុស Covid-19 ចំនួន 5នាក់ ដែលបានជាសះស្បើយឱ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ

នាព្រឹកថ្ងៃទី29 ខែមីនា​ ឆ្នាំ2020 មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត បានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជំងឺផ្ទុកវីរុស Covid-19 ចំនួន 5នាក់ ដែលបានជាសះស្បើយឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរចំនួន 02នាក់ ជនជាតិអង់គ្លេសចំនួន 02នាក់ និងជនជាតិបារាំងចំនួន 01នាក់។

សរុបមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន 07នាក់ហើយ។ អ្នកជំងឺCovid-19 នៅសល់ចំនួន 03នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាល ដែលក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺ 02នាក់បានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានលើកទី 1 និងរង់ចាំធ្វើតេស្តលើកទី2បន្ថែមទៀតបើសិនជាតេស្តអវិជ្ជមាន មន្ទីរពេទ្យនឹងអនុញ្ញាតអោយអ្នកជំងឺចេញពីមន្ទីរពេទ្យ៕

ប្រភព៖ មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត