អៀកឡង់ អនុវត្តបែបណាចំពោះភ្ញៀវបរទេសក្រោយបើកច្រកព្រំដែន?

ប្រទេសអៀកឡង់កំពុងរៀបចំឱ្យសេដ្ឋកិច្ច និងដំណើរការប្រទេសរបស់ខ្លួនជាប្រក្រតីជាមួយនឹងទម្លាប់ថ្មី​ សម្រាប់បញ្ចៀសប្រទេសពីបញ្ហា​គ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ Covid-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច។

ជាគម្រោងការប្រទេសនេះនឹងធ្វើតេស្តគ្រប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសបន្ថែមពីការ​វាស់កម្តៅ និងការសម្អាតដៃជាមួយអាល់កុល។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកដំណើរទាំងអស់ចាំបាច់តម្រូវឱ្យធ្វើចត្តាឡីសក្តខ្លួនឯងរយៈពេល 14ថ្ងៃ និងត្រូវតែទាញយកកម្មវិធីតាមដាន Covid-19 (Covid-19 Tracing app) នៅគ្រប់​ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់ ដើម្បីឱ្យអាជ្ញាធរដឹងពីកន្លែងដែលយើងបានដើរ និងដឹងពីអ្នកទាំងឡាយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេ។

Advertisement

នៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះផងដែរ អ្នកដំណើរទាំងអស់នឹង​ត្រូវតាមដានគ្រប់វិនាទី ហើយ​វានឹងលោតសញ្ញាប្រាប់​ភ្លាមៗចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់ទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមាន​ Covid-19។ ការធ្វើបែបនេះត្រូវបាន​អ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍របស់​ប្រទេសអៀកឡង់​ សង្ឃឹមទុកថាអាចនឹងជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពអាក្រក់បានខ្លះចំពោះបញ្ហា​ធ្លាក់ចុះនៃទេសចរណ៍ក្នុងស្រុក ព្រោះ 10% នៃ GDP របស់ប្រទេសនេះបានមកពីវិស័យទេសចរណ៍៕

Advertisement