ពិភពលោក​​មាន​មនុស្ស​​​ចំនួន​ជាង​6,769,000​​នាក់​កំពុង​​ផ្ទុក​​​COVID-19​ ក្នុង​នោះ​កម្ពុជា​មាន8​នាក់​

ពិភពលោក​​មាន​មនុស្ស​ជាង6,769,000​នាក់កំពុង​ផ្ទុក​វីរុស​COVID-19 ខណៈ​កម្ពុជា​មាន8​នាក់​

នាព្រឹក​ថ្ងៃទី​29​សីហា​នេះ ក្រសួង​សុខាភិបាល​​បាន​ប្រកាស​ថា​ កម្ពុជា​មិន​បាន​​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លងវីរុស​COVID-19 ​ថ្មី​ ឬ​ករណី​ជាសះស្បើយ​ថ្មី​ណាមួយ​នោះ​ទេ​ ខណៈ​​ពិភពលោក​ទាំង​មូល​ទើប​រក​ឃើញ​អ្នកឆ្លងCOVID-19​ថ្មី​ ចំនួន​6,169​ករណី និង​អ្នក​ស្លាប់​ថ្មី​មាន​ចំនួន​557​ករណី​។

ពិភពលោក​ទាំង​មូល​បាន​រក​ឃើញ​អ្នកឆ្លងវីរុស​COVID-19​ សរុប​ចំនួន​24,905,128​នាក់ និង​អ្នកជំងឺ​ចំនួន​841,218​នាក់​បាន​បាត់​បង់​ជីវិត​​។ ក្នុង​រយៈ​ពេល​24​ម៉ោង​ចុង​ក្រោយ​នេះ ប្រទេស​និង​ដែនដី​ជាង​200​បាន​រក​​ឃើញ​ករណី​ឆ្លងវីរុស​​ថ្មី​ចំនួន​6,169​នាក់ និង​អ្នក​ស្លាប់​ថ្មី​មាន​ចំនួន​557​នាក់​​។ ក្នុង​ចំណោម​អ្នកដែល​បាន​ឆ្លង​វីរុស​នេះ មាន​17,294,597​នាក់​​បាន​ជាសះស្បើយ​ និង​​6,769,313​នាក់​កំពុង​ព្យាបាល ក្នុង​នោះ​ដែរ​ មាន​​61,191​នាក់​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​អាក្រក់​។

Advertisement

នៅកម្ពុជា​ឯណេះ​វិញ ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​ថា កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​មាន​អ្នកជំងឺ​ចំនួន​8​នាក់​កំពុង​ទទួល​ការ​ព្យាបាល​ និង​265​នាក់​បាន​ជាសះស្បើយ។ កម្ពុជា​មិន​ទាន់​មាន​ករណី​ស្លាប់​ដោយ​សារវីរុស​COVID-19 ដែល​ត្រូវ​បាន​រាយការណ៍​ជាផ្លូវការ​នៅ​ឡើយ​។ គិត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន​ កម្ពុជា​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​COVID-19 សរុប​273​នាក់​ ក្នុង​នោះ​មាន​171​នាក់​រកឃើញ​នៅ​ភ្នំ​ពេញ 40​នាក់​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ 16​នាក់​នៅ​កំពង់​ចាម​ រួម​នឹងករណី​ជា​ច្រើនទៀត​នៅ​ខេត្ត​ផ្សេង​ៗ​៕

ប្រភព៖ worldometers,cdcmoh

Advertisement