ស្ថានភាព Covid-19 នៅ​កម្ពុជា និង​ពិភពលោក ក្នុងអំឡុង24ម៉ោង​ចុងក្រោយ

នៅក្នុង​អំឡុង 24 ម៉ោង​កន្លងទៅនេះ កម្ពុជា​មិនមាន​ករណី​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 នោះទេ ខណៈ​ពិភពលោក​ទាំងមូល​រក​ឃើញ 531,138 នាក់ ដែលជា​ករណី​វិជ្ជមាន​ថ្មី។

ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា​បានឱ្យដឹងថា សម្រាប់ 24 ម៉ោង​មកនេះ កម្ពុជា​មិនមាន​ករណី​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 ប៉ុន្តែ​មាន​ករណី​ជាសះស្បើយ​ចំនួន 1 នាក់។ អ្នកជំងឺ​ដែល​បានជា​សះស្បើយ​នេះ​គឺជា​ពល​ការិនី​ខ្មែរ​មកពី​ប្រទេស​ថៃ។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​សូម​អាន​សេចក្ដីប្រកាស​ខាងក្រោម។

Advertisement

គិត​មកដល់​ថ្ងៃទី 18 មករា ឆ្នាំ 2021 នេះ កម្ពុជា​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 សរុប​ចំនួន 439 នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន 386 នាក់ និង​អ្នក​កំពុង​ព្យាបាល​ចំនួន 53 នាក់។

នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ករណី​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 បាន​កើន​ឡើងដល់ 95,464,775 នាក់ ក្នុងនោះ​មាន 2,039,083 បាន​បាត់​បង់ជីវិត។ ក្នុង​រយៈពេល 24 ម៉ោង​កន្លងមកនេះ ពិភពលោក​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន 531,138 នាក់ និង​អ្នកស្លាប់​ថ្មី​ចំនួន 9,151 នាក់។ សម្រាប់​តួលេខ​នៃ​អ្នក​កំពុង​ទទួល​ការព្យាបាល មាន​ចំនួន 25,270,240 នាក់ ក្នុងនោះ​មាន 113,222 នាក់ កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​ការស្លាប់ ដោយសារ​មាន​អាការ​ធ្ងន់ធ្ងរ៕

Advertisement