ស្ថិតិនៃ​តួលេខ​ Covid-19 នៅ​កម្ពុជា គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី 27កុម្ភៈ 2021

កម្ពុជា​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​វីរុស Covid-19 ថ្មី ចំនួន 26 នាក់​បន្ថែមទៀត ខណៈ​មិនមាន​អ្នកជា​សះស្បើយ នៅក្នុង​រយៈពេល 24 ម៉ោង​នៃ​ថ្ងៃទី 26 កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021។

ក្នុងចំណោម​អ្នក​វិជ្ជមាន​ថ្មី​ខាងលើនេះ សុទ្ធតែ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង «ព្រឹត្តិការណ៍ 20កុម្ភៈ» ក្នុងនោះ​មាន​ជនជាតិខ្មែរ 1នាក់ និង​ជនជាតិ​វៀតណាម 3 នាក់ ក្រៅពីនេះ​គឺ​សុទ្ធតែជា​ជាតិចិន។ ព័ត៌មាន​លម្អិត សូម​បន្ត​អាន​របាយការណ៍​របស់​ក្រសួងសុខាភិបាល​ដែល​មាននៅ​ខាងក្រោម។

Advertisement

គិត​មកដល់​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 27 កុម្ភៈ 2021 នេះ កម្ពុជា​បាន​រកឃើញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​នឹង Covid-19 សរុប​ចំនួន 766 នាក់ ក្នុងនោះ​មាន 477 នាក់​បានជា​សះស្បើយ និង 287 នាក់ កំពុង​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ៕Advertisement