កម្ពុជា​រកឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​នឹង​វីរុស​ Covid-19 ថ្មី 39នាក់​ទៀត គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 28កុម្ភៈ 2021

ក្នុងចំណោម​អ្នក​វិជ្ជមាន​ថ្មី​ចំនួន 39 នាក់ ដែល​ទើប​រកឃើញ​ក្នុងអំឡុង 24 ម៉ោង​កន្លងទៅនេះ មាន 4 នាក់ គឺជា​ករណី​នាំចូល ដែល​មិនមែនជា​ពលករ​ខ្មែរ​មកពី​ថៃ ប៉ុន្តែ​សុទ្ធតែជា​ជនជាតិខ្មែរ។ ចំណែក 35 នាក់​ទៀត ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី​ឆ្លង​នៅក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍ 20កុម្ភៈ»។

ករណី​ឆ្លង Covid-19 ក្នុងអំឡុង 24 ម៉ោង​កន្លងទៅ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង «ព្រឹត្តិការណ៍ 20កុម្ភៈ» ភាគច្រើន​គឺជា​ជនជាតិ​ចិន និង​វៀតណាម។ ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូម​បន្ត​អាន​របាយ​ការណ៍​របស់​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ ដូច​មាន​នៅ​ខាង​ក្រោម​។

Advertisement

គិត​មកដល់​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 28 កុម្ភៈ 2021 នេះ កម្ពុជា​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 សរុប​ចំនួន 805 នាក់ ក្នុងនោះ​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន 477 នាក់ និង​អ្នក​កំពុង​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ចំនួន 328 នាក់។

Advertisement