វិធីទប់ទល់ជាមួយកូនប៉ឹន-ង

កូនស្រីអាយុ 4 ឆ្នាំមាននិស្ស័យប៉ឹន-ងខ្លាំងណាស់ បើមិនទៅអង្វរទេ នឹងនៅតែ-ងបែបនោះ ហើយទៅពួននៅឯជ្រុងបន្ទប់ ឬអង្គុយផ្អែកនឹងទ្វាររហូតដល់គេងលក់តែម្តងក៏មាន។ ដូច្នេះតើគួរអង្វរកូនយ៉ាងណាមិនឱ្យមាននិស្ស័យមិនល្អនេះ?

ក្មេងវ័យ 4 ឆ្នាំប៉ឹន-ងនេះ ដោយសារតែគេត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ ក្មេងវ័យនេះ តាមវិវឌ្ឍនាការគេចាប់ផ្តើមត្រូវការភាពទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សពិសេសអំពីមនុស្សជិតដិតក្បែរខ្លួនហើយ ការយល់ដឹងពីហេតុផលនៅមិនទាន់មានច្រើនឡើយ ព្រោះគេនៅប្រកាន់ខ្លួនឯងថាជាចំណុចកណ្តាល ងង៉ក់ ឬឌឺរឹងខ្លះក៏ដើម្បីពិសោធន៍សេចក្តីស្រឡាញ់ថា តើប៉ា និងម៉ាក់ស្រឡាញ់គេប៉ុនណា? ដូច្នេះវិធីងាយៗក្នុងការកែសម្រួលទង្វើរបស់កូនតូចសែន-ងង៉ក់នេះគឺ លោកឪពុក អ្នកម្តាយត្រូវតែធ្វើធម្មតា កុំប្រើអារម្មណ៍ ឬជ្រួលច្របល់នៅពេលនោះ រហូតទាល់តែកូនមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញ នោះសឹមចូលទៅនិយាយជាមួយ សាកសួរពីមូលហេតុ និងតម្រូវការអាចប្រើពាក្យសំដីក្នុងលក្ខណៈថា “ចង់កូនមហាសែន-ងក៏ម៉ាក់ស្រឡាញ់ ចង់កូនឌឺក៏ម៉ាក់ស្រឡាញ់” និយាយឱ្យកូនជឿជាក់លើក្តីស្រឡាញ់ និងកុំភ្លេចឱបកូនឱ្យបានញឹកញាប់ផង ជាពិសេសពេលដែលកូន-ង មិនគួរនិយាយថា “ម៉ាក់នឹងឈប់ស្រឡាញ់ហើយ” នោះឡើយ ព្រោះនឹងធ្វើឱ្យកូនមានអារម្មណ៍តតាំង។

Advertisement

ក្មេងក្នុងវ័យនេះនឹងព្រមធ្វើតាមពាក្យណែនាំគ្រប់យ៉ាងជាមួយមនុស្សដែលគេជឿទុកចិត្ត និងប្រាកដក្នុងចិត្តថា ស្រឡាញ់រូបគេ។ យល់ថាលោកឪពុក អ្នកម្តាយស្រឡាញ់កូនគ្រប់គ្នា តែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្លះដែលមានកូនច្រើនជាងមួយនាក់នោះ កូនក៏គ្រាន់តែអាចនឹងពិសោធន៍សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្តាយប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់តាមរយៈការឱបរឹត ការពោលពាក្យសរសើសម្រាប់កូនក្នុងវ័យនេះ ប្រាកដជាល្អជាងការប្រើពាក្យសំដី និងនៅពេលកូនច្បាស់ប្រាកដក្នុងចិត្តថា ទោះជាគេសែន-ងង៉ក់ ឬធ្វើខុសក៏ដោយ ម៉ាក់អាចនឹងស្តីបន្ទោសមែន តែម៉ាក់ក៏ស្រឡាញ់ និងអត់ទោសឱ្យជានិច្ច ទង្វើល្អៗក៏នឹងកើតឡើងជាមួយកូនមិនខាន៕

Advertisement