មិនគួរឱ្យជឿ!! “លុយ$ 1លាន ​7សែន” កប់នៅក្នុងកាបូបលុយ 4ខែ!!!

មិនគួរឱ្យជឿ!! “លុយ$ 1លាន 7សែន” កប់នៅក្នុងកាបូបលុយ 4ខែ!!!

គឺជារឿងពិត មិនមែនប្រឌិតឡើយ…

ហើយរឿងដែលយើងកំពុងតែ ប្រុងរៀបរាប់តទៅនេះ គឺជា “រឿងពិត” 100ភាគរយ
ជារឿងពិត ដែលអាចធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើន មានអារម្មណ៍ “ច្រណែន” បែបមិនដឹងខ្លួនទៀតផង…
ព្រោះ វាជារឿងរបស់លុយដែលមានចំនួនដល់ទៅ 1លាន 7សែនដុល្លារ!!!
ហាស ហាស ហា!!

Advertisement

ទាំងអស់ខាងលើ ត្រូវបានរៀបរាប់ថា នេះគឺជា “ដំណឹងល្អ” មួយដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ ក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដែលទើបតែដឹងថា ខ្លួនឯងត្រូវឆ្នោតរបស់ក្រុមហ៊ុន $30 Million Megadraw បានប្រាក់រង្វាន់ដល់ទៅ 1លាន 7សែនដុល្លារ

ស្ត្រីមហាសំណាងដែលត្រូវឆ្នោត ក្នុងអំឡុងជីវិតកំពុងធ្លាក់ក្នុងបរិយាកាស “បិទទីក្រុង” បានរៀបរាប់ថា
នាងបានទិញឆ្នោតទុក តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំទៅ(2019)ម្ល៉េះ និងទុកសន្លឹកឆ្នោតនោះនៅក្នុង “កាបូបលុយ” រហូតទាល់តែទើបនឹងរើយកមកផ្ទៀងលេខរង្វាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះឯង ក្រោយពីទុកចោលឱ្យពេលវេលាកន្លងទៅដល់ទៅ 4ខែ!!!

នាងប្រាប់ថា នាងតាំងចិត្តថា នឹងបែងចែកលុយរង្វាន់ឱ្យទៅមិត្តភក្តិ និងសាច់ញាតិខ្លះ
ចំណែកថា នឹងយកលុយហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីខ្លះនោះ នាងប្រាប់ថា “ខ្ញុំកំពុងនៅរាងភាំងៗ និងនឹកមិនទាន់ឃើញនៅឡើយ”

“ហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលត្រូវបង្ខាំងខ្លួននៅតែក្នុងផ្ទះបែបនេះ ខ្ញុំនៅមានពេលអង្គុយគិតទៀតម៉ាគំនរ…”

ប្រភព៖ សារព័ត៌មានបរទេស

Advertisement