អ្នកនឹងត្រូវទទួលពិន័យដោយការដេកក្នុងក្ដារមឈូស បើសិនជាមិនពាក់ម៉ាស់ពេលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

អ្នកនឹងត្រូវទទួលពិន័យដោយការដេកក្នុងក្ដារមឈូស បើសិនជាមិនពាក់ម៉ាស់ពេលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

ពលរដ្ឋណាដែលល្មើសនិងបទបញ្ជាទាក់ទិននឹងការពាក់ម៉ាស់នៅរដ្ឋធានី Jakarta នឹងត្រូវទទួលពិន័យដោយដេកក្នុងក្ដារមឈូសដើម្បីមានឱកាស “ពិចារណាកំហុស” បើសិនមិនចង់បង់ប្រាក់ពិន័យ ឬធ្វើពលកម្មជាសាធារណៈ។

ក្រុមមន្ត្រីនៅរដ្ឋធានី Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កាលពីសប្ដាហ៍មុនបានឱ្យដឹងថា អ្នកបំពានទៅលើបទបញ្ជាពាក់ម៉ាស់ទប់ស្កាត់COVID-19 មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសការពិន័យមួយចំនួន រួមមាន ពលកម្មសាធារណៈ បង់ប្រាក់ពិន័យ ឬដេកក្នុងក្ដារមឈូសដើម្បី “ពិចារណា” អំពីហានិភ័យនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងដោយសារកំហុសឆ្គងរបស់ពួកគេ។

Advertisement

Santoso អភិបាលរងខណ្ឌ Pasar Rebo នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta ឱ្យដឹងថា ពលរដ្ឋដែលបានបំពានបទបញ្ជា ភាគច្រើនជ្រើសរើសយកទណ្ឌកម្មដេកក្នុងក្ដារមឈូស។ លោក Santoso បញ្ជាក់ថា៖ “បើសិនជាពួកគេជ្រើសរើសការពិន័យដោយការធ្វើពលកម្មសាធារណៈ ពួកគេនឹងត្រូវសម្អាតអនាម័យនៅទីសាធារណៈយ៉ាងតិច1ម៉ោង។ នៅពេលខ្ញុំសួរពួកគេថា “ហេតុអ្វីមិនជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់” ពួកគេឆ្លើយថា “មិនមានលុយ””។

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានរកឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុសCOVID-19 ចំនួន194,109នាក់ ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់8,025នាក់ និងជាសះស្បើយ 138,575នាក់។ ចំណែកនៅទូទាំងពិភពលោកវិញ មាន​អ្នក​ឆ្លង​វីរុស​ COVID-19​ សរុប​27,289,725​នាក់ និងស្លាប់សរុប887,550នាក់៕

ប្រភព៖ Mirror

Advertisement