ត្រឹមរយៈពេល 2ថ្ងៃ ប្រជាជនទៅធ្វើបណ្ណបើកបរនៅផ្សារអ៊ីអនជាង 1ពាន់នាក់

ស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស ប្រជាជនទាំងអស់ចាប់ផ្តើមសម្រុកចូលទៅបំពេញឯកសារនានាដូចជាការទៅឆៀករថយន្ត និង​បណ្ណបើកបរជាដើម។

បើតាមការឱ្យពីនាយដ្ឋាន​ដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក​ នៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានឱ្យដឹងថា រយៈពេល2ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ អាជ្ញាធរនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនទាំង2ទីតាំង បានចេញបណ្ណបើកបរជូនប្រជាជពលរដ្ឋ​បានជិត 1,100នាក់។

Advertisement

ក្នុងរយៈពេល 2ថ្ងៃនេះ សម្រាប់ផ្សារទំនើបអ៊ីអនទី1 បានចេញបណ្ណបើកបរចំនួន 548បណ្ណ ទំនើបអ៊ីអនទី2 បានចំនួន 549បណ្ណ៕

Advertisement