ការផ្ទេរសិទ្ធយានយន្តដែលរកម្ចាស់មិនឃើញនឹងត្រូវពន្យារពេល3ខែទៀត

ថ្មីៗនេះ​ប្រជាជន​មួយចំនួន​បានបង្ហាញ​ក្តី​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ​ថ្ងៃ​កំណ​ត់នៃ​ការផ្ទេរ​កម្ម​សិទ្ធ​យានយន្ត (កាត់ឈ្មោះ) ដែល​បាន​ទិញ​ត​គ្នា​ហើយ​រក​ម្ចាស់​ដើម​មិនឃើញ ដែល​កំណត់ថា​ត្រូវផុត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2020នេះ។

ក្រោយពេល​មាន​កិច្ចប្រជុំ​សម្របសម្រួល​ពី​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី 01ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020នេះ ក្រសួង បានប្រកាស​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ផ្លូវការ​របស់ខ្លួន​ថា ការផ្ទេរ​សិទ្ធ​យានយន្ត​ដែល​រក​ម្ចាស់​មិនឃើញ​នឹងត្រូវ​ពន្យារពេល 03ខែ​ទៀត រហូតដល់​ចុងខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ2020។

Advertisement

គួរ​បញ្ជាក់ថា ថ្មីៗនេះ ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន បានបង្ហាញ​លំហូរ​នីតិវិធី​ក្នុងការ​ផ្តល់ សេវា​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានយន្ត និង​បង់ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានយន្ត​រួមគ្នា តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម របស់​ក្រសួង ដោយ​ត​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋា​ន​ពន្ធដារ។ គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​នេះ​ត្រូវ បានធ្វើ​ឡើង ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុង​ដាក់ពាក្យ​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានយន្ត បង់​សេវា និង​បង់ពន្ធ​ប្រថាប់ត្រា​ក្នុងពេល​តែមួយ នៅ​ទីតាំង​ផ្តល់​សេវា​តែមួយ របស់​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹកជញ្ជូន​ឱ្យបាន​លឿន​រហ័ស៕

Advertisement