ជប៉ុនផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាង 3លានដុល្លារជួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងឱ្យរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត

រហូតមកដល់​បច្ចុប្បន្ន​នេះ រដ្ឋាភិបាល​ជប៉ុន បានផ្តល់​ជំនួយ​យ៉ាងច្រើន​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​លើ​វិស័យ​ជាច្រើន ដោយ​ក្នុងនោះ​ក៏មាន​វិស័យ​អប់រំ​ផងដែរ។

នាពេលថ្មីៗនេះ ទីភ្នាក់ងារ​សហប្រតិបត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន (JICA) និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៃ​កម្ពុជា បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀ​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង លើ​គម្រោង​អាហារូបករណ៍​ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​ធនធានមនុស្ស (JDS) ដែលមាន​ទំហំ​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ 3.23លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក។

Advertisement

គម្រោង​នេះ​មាន​គោលដៅ​ដោះស្រាយ​នូវ​រាល់​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​គាំទ្រ​ដល់​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​វ័យ​ក្មេង​ដែល​រំពឹងថា​នឹង​ក្លាយជា​អ្នកដឹកនាំ​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ដោយ​ទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ​អនុបណ្ឌិត ឬ​បណ្ឌិត​ពី​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​របស់​ប្រទេស​ជប៉ុន។ មន្ត្រី​ដែល​គាំទ្រ​ដោយ​គម្រោង JDS អាច​ប្រើប្រាស់​ការសិក្សា បទពិសោធន៍ និង​បណ្តាញ​ធនធានមនុស្ស​តាមរយៈ​គម្រោង​នេះ ដើម្បី​បង្កើត និង​អនុវត្ត​ផែនការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ចសង្គម​ក្នុង​ប្រ​ទស​កម្ពុជា៕

Advertisement