តម្លៃសាំងនៅពាក់កណ្តាលខែសីហានៅនៅទ្រឹងខណៈម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃបន្តិច

តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី01 ដល់​ថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ2020នេះ ស្ថិតក្នុង​ស្ថានភាព​ទ្រឹង តែ​តម្លៃ​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ក្នុង​ទីផ្សារ​ហាក់​ឡើង​ខ្ពស់​បន្តិច​បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​រយៈពេល 15ថ្ងៃ​ចុងខែ​កក្កដា។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បាន​បញ្ជាក់ថា ផ្អែក​តាម​តម្លៃ​មធ្យម​ប្រេងឥន្ធនៈ​លើ​ទីផ្សារ​អន្តរជាតិ ថ្លៃ​លក់រាយ​ឥន្ធនៈ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី01 ដល់​ថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 នឹងត្រូវ​លក់ 3,160រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ សម្រាប់​សាំង​ធម្មតា និង 2,860រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​សម្រាប់​ប្រេងម៉ាស៊ូត។ ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ជីវភាព​របស់​ប្រជាជន និង​ដោយមាន​ការចូលរួមចំណែក​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ចែកចាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​បញ្ចុះតម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​កម្ពុជា​ចំនួន 4សេន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​លីត្រ។

Advertisement

ហេតុនេះ ថ្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​សម្រាប់​អនុវត្ត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី01 ដល់​ថ្ងៃទី15 ខែសីហា​ឆ្នាំ2020 នឹង​ចុះមក​ត្រឹម 3,000រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​សម្រាប់​សាំង​ធម្មតា និង 2,800រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​សម្រាប់​ប្រេងម៉ាស៊ូត៕

Advertisement