សង្ស័យមែនទែន…ទិសនាំសំណាងតាមគោលការណ៍ហុងស៊ុយមានមែនឬ?

មនុស្សជាច្រើនអាចនឹងធ្លាប់បានឮរឿងទិសនាំលាភសំណាងថា មនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានទិសដែលល្អ និងមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងអស់។ តាមគោលការណ៍ហុងស៊ុយក៏មានជំនឿលើរឿងទិសនាំលាភសំណាងនេះដូចគ្នាដែរ ដូច្នេះតើទិសនាំលាភសំណាងគឺជាអ្វី និងមានផលចំពោះខ្លួនយើងយ៉ាងណា? សូមនាំគ្នាតាមដានដូចតទៅ…។

ទិសនាំលាភសំណាងគឺជាអ្វី?

Advertisement

ផ្នត់គំនិតក្នុងរឿងទិសនាំលាភសំណាងតាមគោលការណ៍ហុងស៊ុយនេះ អាចនឹងធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំ អ្នកខ្លះនិយាយថា បើយើងបែរទៅរកទិសដែលមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនឯង យើងនឹងសំណាងអាក្រក់។ ចំណុចនេះ ជារឿងដែលហុងស៊ុយបកស្រាយថា មិនមានជាហេតុផលត្រឹមត្រូវទេ។ ការពិតទៅ ទិសដែលល្អ ឬទិសដែលមិនល្អតាមគោលការណ៍ហុងស៊ុយវិញនោះ គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយការទទួលកម្លាំងថាមពលដែលល្អពីទិសដែលល្អ និងការទទួលថាមពលអវិជ្ជមានពីទិសដែលមិនល្អប៉ុណ្ណោះ តែមិនថាយើងនឹងបែរទៅក្នុងទិសដែលល្អ ឬមិនល្អក៏ដោយ វាមិនមែនជាបច្ច័យដែលសំខាន់ និងធានាដល់ភាពជោគជ័យរបស់កិច្ចការងាររបស់យើងនោះឡើយ ព្រោះនៅមានរឿងផ្សេងៗទៀតជាអង្គប្រកបរួមទៀតជាច្រើន។

ការស្វែងរកទិសនាំលាភសំណាង

ការដែលយើងដឹង និងបែរទៅរកទិសនាំលាភសំណាង នឹងជួយឱ្យយើងបានទទួលថាមពលដែលល្អ មានគុណភាព មានភាពសម្បូរឥតខ្ចោះ មានភាពស្ថិតស្ថេរគង់វង្ស។ បើផ្ទះ ឬកន្លែងធ្វើការរបស់យើងបែរមុខទៅរកទិសនាំលាភសំណាង អង្គុយធ្វើការក្នុងទិសនាំលាភសំណាង ឬគេងបែរមុខទៅរកទិសនាំលាភសំណាង យើងក៏នឹងបានទទួលថាមពលដែលល្អ។

ទិសនាំលាភសំណាងធ្វើឱ្យយើងសំណាងល្អមែនឬ?

គោលការណ៍ហុងស៊ុយប្រាប់ថា ទិសដែលល្អ នាំមកនូវសំណាងល្អ និងភាពជោគជ័យ ដោយគោលការណ៍ហុងស៊ុយដែលមានមកតាំងពីបុរាណក៏បានប្រាប់ដែរថា សំណាងដែលល្អនោះមានទាំងអស់ច្រើនកម្រិត។ យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងទីកន្លែងកើតរបស់ខ្លួនឯងបានទេ ព្រោះនោះគឺជាសំណាងដែលមកពីឋានសួគ៌ តែយើងអាចបន្ថែមលាភសំណាងក្នុងកម្រិតផ្សេងបាន ដោយការបង្កើន និងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីទទួលថាមពលក្នុងផ្នែកដែលល្អ។

នឹងទៅជាយ៉ាងណា បើយើងបែរទៅក្នុងទិសដែលមិនមែនជាទិសនាំលាភសំណាង?

គោលការណ៍របស់ហុងស៊ុយមានឡើងដើម្បីអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងឱ្យរឹតល្អឡើង និងការមិនធ្វើឱ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពច្របូកច្របល់។ ក្នុងករណីដែលយើងគេងបែរទៅក្នុងទិសដែលមិនល្អ និងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន យើងក៏អាចរិះរកវិធីកែបានដែរ ដោយការប្រើសាស្រ្តាហុងស៊ុយក្នុងការបន្ថែមការរៀបទុកដាក់ ឬតុបតែងរបស់ផ្សេងៗចូលទៅបន្ថែម និងកែខៃបានតាមករណីនីមួយៗទៅ ទើបការបែរខុសទិសមិនបានធ្វើឱ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេ។

តើការនាំនិមិត្តសញ្ញាដែលមានអត្ថន័យល្អៗតាមគោលការណ៍ហុងស៊ុយមកប្រើ អាចជួយកែខៃបញ្ហាការបែរទៅក្នុងទិសដែលមិនល្អបាន ឬទេ?

ការពិតទៅ យើងច្រើនតែមើលឃើញថា គោលការណ៍ហុងស៊ុយតែងមានការណែនាំឱ្យដាក់តាំង ឬរៀបចំទុកដាក់វត្ថុរបស់របរទៅក្នុងចំណុចមួយចំនួន ឬក្នុងទិសណាមួយរបស់ផ្ទះ បន្ទប់ និងកន្លែងធ្វើការ។ ការធ្វើបែបនោះ គឺដើម្បីនាំមកនូវថាមពលដែលល្អហ្នឹងឯង តែទាំងអស់នេះ ការនឹងរៀបចំទុកដាក់អ្វីមួយក្នុងទិសណាមួយ ក៏ត្រូវតែមានចំណេះដឹងដែលត្រឹមត្រូវជាក់ច្បាស់ក្នុងរឿងទិស និងនិមិត្តសញ្ញាតាមគោលការណ៍ហុងស៊ុយផងដែរ។

តើយើងចាំបាច់ត្រូវអង្គុយធ្វើការ និងគេងក្នុងទិសនាំលាភសំណាងឬទេ?

ប្រាកដណាស់ថា ការនឹងរកទិសនាំលាភសំណាង និងរៀបចំទុកដាក់តុធ្វើការ រួមទាំងគ្រែគេងឱ្យត្រូវទីតាំង អាចនឹងមិនមែនជារឿងងាយនោះទេ ព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗ ផ្ទះមួយៗ ទីកន្លែងមួយៗសុទ្ធតែមានដែនកំណត់ តែទាំងអស់នេះ ទោះជាមិនបានរៀបចំទុកដាក់តុ និងគ្រែក្នុងទីតាំងនាំលាភសំណាងក៏ដោយ ក៏គួរតែជ្រើសរើសទីតាំងដែលល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន ព្រោះការស្ថិតនៅក្នុងទិសដែលល្អ ហុចផលដោយត្រង់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងផងដែរ។

តើយើងនឹងរកទិសនាំលាភសំណាងរបស់យើងយ៉ាងណា?

រឿងនេះហាក់ដូចជានឹងធ្វើឱ្យកើតភាពច្របូកច្របល់បន្តិច ព្រោះការបែងចែកទិសក្នុងសាស្រ្តានីមួយៗ គោលការណ៍នីមួយៗមានភាពខុសប្លែកពីគ្នា ដូច្នេះយើងអាចនឹងជ្រើសរើសប្រើផែនទីថាមពលរបស់ហុងស៊ុយមកជួយក្នុងរឿងនេះបាន ហើយការរកទិសនេះ ចូរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលរបស់ផ្ទះជានិច្ច៕

Advertisement