សមាគម​ CVEA​ មាន​កិត្តិយស​ សូមជម្រាប​ជូនដំណឹង​ដល់​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​សមាជិកសមាគម​ដើម្បី​ជ្រាប​ថា​៖

August 20, 2019​ ម៉ោង 4:56 pm

សមាគម​ CVEA​ មាន​កិត្តិយស​ សូមជម្រាប​ជូនដំណឹង​ដល់​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​សមាជិកសមាគម​ដើម្បី​ជ្រាប​ថា​៖ សមាគម​ CVEA​ នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី​ Real​ Estate​ Business​ Support​ Program​ ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី២៩​ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៩​ វេលា​ម៉ោង​ ១០​:០០​ នាទី​ព្រឹក​ រហូតដល់​ ១២​:០០​ នាទី​រសៀល​ នៅ​កា​រិយា​លយ​សមាគម​ CVEA​។ កម្មវិធី​នេះ​រៀបចំឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​ ដើម្បី​ជួយ​សម្របសម្រួល​ និង​ប្រឹក្សា​យោបល់​ជូន​ដល់​ក្រុមហ៊ុន​សមាជិកសមាគម​ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម​ដូចជា​៖
១. ការរៀបចំ​ធ្វើ​ផែនការ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​
២. ការ​គ្រប់​គ្រង​ភា្ន​ក់​ងារ​អចលនវត្ថុ​
៣. ការរៀបចំ​ធ្វើការងារ​ប្រចាំថ្ងៃ​
៤. និង​ការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​នានា​ដើម្បី​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​ដំណើរការ​អាជីវកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​សមាជិក​ ទាំងអស់​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​ ។

អា​ស្រ​យហេតុនេះ​ប្រសិនបើ​ លោក​ឧកញ៉ា​ លោកជំទាវ​ លោក​ លោកស្រី​ ជា​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​សមាជិកសមាគម​ មានបំណង​ចង់​ជួប​ធ្វើការ​ពិភាក្សា​ និង​ធ្វើការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មកកាន់​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​សមាគម​ នៅ​រៀងរាល់​ម៉ោង​ធ្វើការ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ជូនដំណឹង​នេះ​តទៅ​ ។ទូរសព្ទ​លេខ​ ០១០​ ៥១០​ ២៥៩​ | ០១៧​ ៦១៥​ ៨៩៤​ ។ សូម​អរគុណ​!