សណ្ឋាគារសូហ្វីតែលភ្នំពេញភូគីត្រាដែលជាសណ្ឋាគារផ្កាយប្រាំដ៏ល្អប្រណិត បានផ្តល់ជូននៅតម្លៃពិសេស ត្រឹមតែ 150 ដុល្លារក្នុងមួយយប់ សំរាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់ស្នាក់នៅលម្ហែកាយនៅក្នុងសណ្ឋាគារដ៏ល្អប្រណិតនេះ

តម្លៃពិសេសនេះផ្តល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ ៣១​ ឧសភា តែប៉ុណ្ណោះ។ លោកអ្នកអាចកក់បន្ទប់ឥឡូវនេះ ហើយ ស្នាក់នៅថ្ងៃណាចុងសប្តាហ៍ណាមួយក៏បាន ចាប់ពីថ្ងៃទី​ ២២ ឧសភា រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០។

 កញ្ចាប់សេវារួមបញ្ចូល

ការស្នាក់នៅ១យប់នៅក្នុងបន្ទប់ល្អប្រណិត

Advertisement

 អាហារពេលព្រឹករាល់ថ្ងៃសំរាប់មនុស្សពីរនាក់

 ផ្ដល់ជូនភេសជ្ជៈក្នុងបន្ទប់ពិសារដោយរីករាយ

 ពន្យាម៉ោង Check Out រហូតដល់ 4 ល្ងាច

លក្ឌខណ្ឌ

 សំរាប់មនុស្សពីរនាក់ នឹងកូនក្មេងក្រោមអាយុ១២ឆ្នាំ

 បន្លែម៥០$ សំរាប់មនុស្សពេញវ័យ និង ២៥$ សំរាប់ក្មេង

 ប្រាក់ដែលបង់ហើយ​ មិនអាចដកវិញបានទេ

Voucher មិនអាចប្រើសម្រាប់ក្នុងគោលបំណងពាណិជកម្មណាមួយ

ផ្ដល់ជូននេះគឺសំរាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណេះ
សម្រាប់តែការស្នាក់នៅ នៅថ្ងៃសុក្រ សៅរ៍ អាទិត្យ និង ថ្ងៃបុណ្យជាតិ
(18 មិថុណា – 16th, 17th, 18th, 24th កញ្ញា)

Advertisement