អស្ចារ្យមែន! Zidane ដឹកនាំ Real Madrid ឈ្នះពានធំៗ 10លើកមកហើយ

January 17, 2020​ ម៉ោង 2:04 pm

ក្រុម Real Madrid ដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Zinedine Zidane បានឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗជាច្រើនក្នុងយៈពេលត្រឹមតែជាង 4ឆ្នាំថ្មីៗនេះតែប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកចាត់ការទូទៅវ័យ 47ឆ្នាំនេះ បានចូលរួមជាមួយក្រុម Real Madrid ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016 រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃបានជួយឱ្យក្រុម Real Madrid ឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗចំនួន10 មកហើយ។

ពានរង្វាន់ដែលឈ្នះទាំងនោះ មានដូចជា  UEFA Champions 2016, 2017, 2019, UEFA Super Cup 2016, 2017, Club World Cup 2016, 2017,  La Liga 2017, Spanish Super Cup 2017 និង2020។