ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា នឹងបង្ហាញឈុតថ្មីនៅខែមិថុនានេះ

ឯកសណ្ឋានឈុតថ្មីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា តែងតែចេញម៉ូដថ្មីរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ 2ឆ្នាំម្តង ហើយនៅឆ្នាំ2020នេះ គឺជាគម្រប់ខួប ដែលសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា ត្រូវបង្ហាញឈុតថ្មីនេះហើយ។

ចំពោះឈុតថ្មីក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំនេះពួកគេត្រៀមនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយ ដោយនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងក្រុមឈុតធំកម្ពុជា (អាចនឹងក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពនាខែមិថុនាខាងមុខ)។ ដោយឡែកកាលបរិច្ឆេទចេញលក់ជូនអ្នកគាំទ្រជម្រើសជាតិកម្ពុជា នៅមិនទាន់បានដឹងច្បាស់នៅឡើយទេ។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ឯកសណ្ឋានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ដែលបានចេញកាលពីឆ្នាំ2018 កន្លងទៅ បានទទួលនូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ហើយកាលនោះ 1ឈុតមានតម្លៃ 20$ កាលពីពេលចេញលក់ជាលើកដំបូង៕