ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈ

ក្រុមការងារសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា រួមជាមួយគ្រូជំនួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា នឹងក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត កាលពីថ្ងៃទី14 កុម្ភៈកន្លងទៅ បានដើរទិញសម្ភារ និងគ្រឿងទេសមួយចំនួន និងបានធ្វើម្ហូបអាហារជាមួយក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិទាំងអស់ ដើម្បីចែកជូនដល់អ៊ំៗចាស់ជរាតាមទីសារធារណៈក្នុងទិវាថ្ងៃនៃក្ដីស្រលាញ់។

ខាងក្រោមនេះ គឺជារូបភាពមួយចំនួននៃការចម្អិនម្ហូបអាហារ និងបង្អែមរបស់ក្រុមកីឡាករជម្រើសជាតិ ជាមួយក្រុមការងារគ្រូបង្វឹក ក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្ត ក៏ដូចជាដៃគូសហការឧបត្ថម ដោយបានយកទៅចែកជូនដល់អ៊ុំៗចាស់ជរាតាមទីសាធារណៈក្នុងទិវាថ្ងៃនៃក្ដីស្រឡាញ់ 14កុម្ភៈកន្លងទៅ។

នេះជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌មួយរបស់ក្រុមបាល់ទាត់គោព្រៃជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការងារសង្គម។ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការវេចខ្ចប់នេះហើយ ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា បានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងរបស់ពួកគេ និងយកម្ហូបអាហារទាំងនោះទៅចែកជូនដល់ជនចាស់ជរានៅតាមទីសាធារណៈនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ៕