អតីតប្រធានក្លិប Real Madrid ស្លាប់ព្រោះ COVID-19

តាមការប្រកាសជាផ្លូវការពីសាច់ញាតិរបស់លោក Lorenzo Sanz អតីត​ប្រធាន​​ក្លិប Real Madrid បានប្រកាសថា​ លោក Lorenzo Sanz បានទទួលមរណភាពហើយ ដោយសារវីរុស COVID-19 កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី21 ខែមីនា ឆ្នាំ2020 កន្លងទៅ។

លោកបានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ ដោយមិនបានដឹងខ្លួនថា មានជំងឺ COVID-19 ឡើយ មុនពេលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ។

សូម​បញ្ជាក់​ផង​ដែរ​ថា លោក Lorenzo Sanz ធ្លាប់បានធ្វើជា​ប្រធាន​ក្លិប Real Madrid ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ1995 ដល់​ឆ្នាំ2000 ហើយ​ក្នុង​សម័យ​របស់​លោក Real Madrid បាន​ឈ្នះ​ពាន​ជា​ច្រើន ​ដូច​ជា UEFA Champions League អំឡុង​ឆ្នាំ1998 និង​ឆ្នាំ2000៕