ពានរង្វាន់បាល់ទាត់ដ៏ធំបំផុតរបស់ FIFA អាចនឹងត្រូវរំសាយ

FIFA The Best Award 2020 ដែលជាកម្មវិធីប្រគល់ពានបាល់ទាត់ដ៏ធំបំផុតរបស់ FIFA ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលី នៅថ្ងៃទី23 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 ខាងមុខនេះ អាចនឹងត្រូវរំសាយចោល ក្នុងឆ្នាំ2020 នេះ។

កាលពីឆ្នាំមុន Lionel Messi គឺជាម្ចាស់ពាន កីឡាករបាល់ទាត់បុរស ល្អបំផុតលើលោក តាមពីក្រោយដោយ Virgil van Dijk និង Cristiano Ronaldo ខណៈដែល Cristiano Ronaldo ជាអ្នកដែលកាន់ពាននេះបានច្រើនលើកជាងគេ ពោលគឺ 2លើកជាប់ៗគ្នា កាលពីឆ្នាំ2016 និង 2017៕

Advertisement

Advertisement