ក្លិបថៃជាច្រើន បានត្រឹមខកចិត្ត ក្រោយ Benjamin ចង់បន្តនៅ Fullham

Benjamin James Davis បានបន្តថា គេនឹងបន្តលេងនៅ Fullham យ៉ាងហោចណាស់2ឆ្នាំបន្តទៀត ដោយចង់ឡើងទៅលេងដល់ឈុតធំ Fullham ព្រោះនៅទីនេះ មានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។

កីឡាករកូនកាត់ថៃ-សិង្ហបុរីរូបនេះ កើតនៅឆ្នាំ2000 សព្វថ្ងៃមានវ័យ 20ឆ្នាំគត់ ត្រូវបាន Fullham ដំឡើងពីឈុត U18 មកឈុត B របស់ Fullham ក្រោយលេងនៅ U18 បាន 2រដូវកាល។

Advertisement

កីឡាកររូបនេះត្រូវបានក្លិបជាច្រើននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលថៃ ចាប់អារម្មណ៍ចង់យកមកលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះ នៅរដូវកាលក្រោយ បន្ទាប់ពីដឹងថា កីឡាកររូបនេះ នឹងផុតកុងត្រាជាមួយ Fullham នៅរដូវកាលនេះ៕

Advertisement